Advokátska kancelária
JUDr. Vladimír Vrabeľ, advokát


Gelnická 2099/114, 04011 Košice-Pereš
Slovenská Republika
Tel./Fax: 055/633 97 38
email: office@advokatvrabel.sk
Odmena
PDF Tlačiť E-mail
Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Naši klienti si môžu zvoliť niektorý z možných spôsobov zmluvnej odmeny a to:

-         paušálna odmena – platená v dohodnutej výške raz mesačne bez ohľadu na množstvo právnych zadaní zo strany klienta

-         tarifná odmena – stanovená podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu vykonaných úkonov

-         hodinová odmena

-         podielová odmena – dohodnutá vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom

 

Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné. Taktiež sme povinní našim klientom účtovať DPH, okrem výnimiek stanovených zákonom.